Ferring
Ferring získal certifikát - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Ferring získal certifikát - Audit rovné příležitosti Ferring získal certifikát - Podnik podporující zdraví Ferring získal certifikát - Bezpečný podnik

VPOIS - Informace pro pacienty (laická veřejnost)

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti Ferring Pharmaceuticals registrovaných v České republice. Povinnost zřídit a provozovat tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" je stanovena podle § 33 odst. 3 písm. g) bod 1. Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

Níže jsou uvedeny léčivé přípravky registrované držitelem v ČR a aktuální informace o dodávkách na trh v ČR (ANO, NE).


Seznam všech přípravků registrovaných v ČR:Tato webová stránka poskytuje informace o výrobě a o prodávaných produktech v České republice. Pro informace o celé společnosti Ferring, navštivte Ferring global site.