Ferring

Ferring-Léčiva, a.s.

Ferring získal certifikát - ISO 14001, ISO 45001 Ferring získal certifikát - Audit rovné příležitosti Ferring získal certifikát - Podnik podporující zdraví Ferring získal certifikát - Bezpečný podnik

Veřejně přístupná odborná informační služba


Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace i všech přípravcích společnosti FERRING registrovaných v České republice. Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech v platném znění. Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu. Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku.


Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zasílání je
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.czPokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.


Aktuální informace o přípravcích společnosti FERRING najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). Níže jsou abecedně uvedeny léčivé přípravky a aktuální informace o dodávkách na trh v ČRSeznam LP registrovaných v ČRLP uváděný na trh v ČR
CERVIDIL ANO
CORTIMENT ANO
DECAPEPTYL ANO
DECAPEPTYL DEPOTNE
DURATOCINANO
FIRMAGON (80 MG)ANO
FIRMAGON (120 MG)ANO
MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 1200 IU NE
MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 600 IU NE
MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 75 IU NE
MENOPUR (75 IU)NE
MENOPUR (600 IU)NE
MENOPUR (1200 IU)NE
MINIRIN 0,1 MG TABLETYNE
MINIRIN 0,2 MG TABLETYANO
MINIRIN MELT (60 MCG)ANO
MINIRIN MELT (120 MCG)ANO
MINIRIN MELT (240 MCG)NE
NORPROLAC ANO
OCTIMANO
OXYTOCIN FERRING-LÉČIVAANO
PENTASA (čípky)ANO
PENTASA (1 G)ANO
PENTASA SACHET ( 2 G)ANO
PENTASA SACHET 4 GANO
PENTASA PROLONG (1 G)ANO
PENTASA PROLONG (500 MG)ANO
PICOPREP ANO
REKOVELLE (12 mcg/0,36 ml)ANO
REKOVELLE (36 mcg/1,08 ml)ANO
REKOVELLE (72 mcg/2,16 ml)ANO
REMESTYPANO
TRACTOCILE (6.75 MG/0.9 ML)ANO
TRACTOCILE (37,5 MG/5 ML)ANO

Tato webová stránka poskytuje informace o výrobě a o prodávaných produktech v České republice. Pro informace o celé společnosti Ferring, navštivte Ferring global site.