Ferring
Ferring získal certifikát - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Ferring získal certifikát - Audit rovné příležitosti Ferring získal certifikát - Podnik podporující zdraví Ferring získal certifikát - Bezpečný podnik

Veřejně přístupná odborná informační služba


Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti FERRING registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1).

Aktuální informace o jednotlivých přípravcích a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv po zvolení konkrétního přípravku ze seznamu níže. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Níže jsou abecedně uvedeny léčivé přípravky registrované společností FERRING v ČR a aktuální informace o dodávkách na trh v ČR (ANO, NE).

Seznam všech přípravků registrovaných SmPC_PIL_10 Aug 2021.xlsx

Seznam LP registrovaných v ČRLP uváděný na trh v ČR
DECAPEPTYL ANO
DECAPEPTYL DEPOTNE
DURATOCINANO
FIRMAGON (80 MG)ANO
FIRMAGON (120 MG)ANO
GLYPRESSIN (1 MG)NE
GLYPRESSIN (1 MG INJEKČNÍ ROZTOK)NE
LUTINUS NE
MENOPUR (75 IU)ANO
MENOPUR (600 IU)ANO
MENOPUR (1200 IU)ANO
MINIRIN 0,1 MG TABLETYANO
MINIRIN 0,2 MG TABLETYANO
MINIRIN MELT (60 MCG)ANO
MINIRIN MELT (120 MCG)ANO
MINIRIN MELT (240 MCG)NE
NOCDURNA (25 MCG)ANO
NOCDURNA (50 MCG)ANO
NORPROLAC ANO
OCTIMNE
OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA (2 IU)NE
OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA (5 IU)ANO
PENTASA (čípky)ANO
PENTASA (1 G)ANO
PENTASA SACHET ( 2 G)ANO
PENTASA SACHET 4 GANO
PENTASA PROLONG (1 G)ANO
PENTASA PROLONG (500 MG)ANO
PICOPREP ANO
REKOVELLE (12 mcg/0,36 ml)ANO
REKOVELLE (36 mcg/1,08 ml)ANO
REKOVELLE (72 mcg/2,16 ml)ANO
REMESTYP 0,2NE
REMESTYP 1,0ANO
TRACTOCILE (6.75 MG/0.9 ML)ANO
TRACTOCILE (37,5 MG/5 ML)ANO
ZOMACTON (4 MG)ANO
ZOMACTON (10 MG)ANO

Tato webová stránka poskytuje informace o výrobě a o prodávaných produktech v České republice. Pro informace o celé společnosti Ferring, navštivte Ferring global site.